Bolesna pohodi – telefonom

Bolesna pohodi – telefonom Jagoda Prebeg (56) 28. KOLOVOZA, 2018. Po nauku katoličke crkve postoje tjelesna i duhovna djela milosrđa. Zadržat ću se na jednom od tjelesnih djela, petom, koje glasi: „Bolesna i utamničenika pohodi“. Nisam utamničenik, ali jesam bolesnik,...