“Kažete rak…pa što onda?”

Lilijana Radobuljac – autorica knjige “Kažete rak… pa što onda?” Lilijana Radobuljac rođena je 15. siječnja 1969. godine u Vinkovcima. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu, a Pedagoški fakultet u Osijeku. Diplomirala je 1993. i...