Trenutci

Trenutci Maja Miljković Fotografije: Ratko Mavar, Zoran Kulušić Neral i privatni album  28. LISTOPADA, 2019. Živote dijelimo na sretne i nesretne, na uspješne i neuspješne, na milijun životnih minusa i pluseva. Naprasno sam s tim prestala tek kada sam dobila rak. Tada...