Pacijenti traže uvođenje Informiranog pristanka prilikom propisivanja bioloških i biološki sličnih lijekova

Nismo same

Europa Donna Hrvatska i Koalicija udruga u zdravstvu te suradne udruge održali su u četvrtak, 14. prosinca, konferenciju za medije povodom objavljivanja Informiranog pristanka za pacijente prilikom propisivanja bioloških i biološki sličnih lijekova. .

Na konferenciji je predstavljen obrazac informiranog pristanka čije uvođenje traže predstavnici udruga pacijenata koji se liječe biološkom terapijom.

Ciljevi objavljivanja prijedloga obrasca su povećanje sigurnosti pacijenata koji se liječe biološkom terapijom, ojačavanje partnerskog odnosa liječnika i bolesnika te aktivno uključenje pacijenata u odluke o odabiru i promjeni biološke terapije uz obvezno uvođenje informiranog pristanka. Dokument je važan i za praćenje učinkovitosti i sigurnosti bioloških i biosličnih lijekova kao jedan od važnih dijelova praćenja ishoda liječenja, kako kliničkih, tako i onih prema iskustvu pacijenata.

Doc. dr. Vesna Ramljak, predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska, otvorila je konferenciju izlaganjem o važnosti komunikacije liječnika i pacijenta te građenja suradničkog odnosa kao temelja uspješnog liječenja.

Svi pacijenti prije propisivanja biološke terapije trebaju biti dobro upoznati s omjerom koristi i rizika uzimanja bioloških lijekova, kao i s potencijalnim nuspojavama, kako bi mogli aktivno sudjelovati u konačnoj odluci o svom liječenju. U opterećenim zdravstvenim sustavima u kojima liječnik raspolaže vrlo malom količinom vremena po bolesniku, najmanje vremena ostaje za informiranje i razgovor, stoga je neophodno posvetiti pažnju prosvjećivanju i edukaciji i liječnika i bolesnika o značaju razgovora u odnosu liječnik – bolesnik, jer se smatra da je upravo razgovor presudno važan i središnji element informiranog pristanka.

Informirani pristanak nije samo potpis na obrascu, već predstavlja kontinuiranu komunikaciju između dviju ravnopravnih, kompetentnih i autonomnih osoba, liječnika i bolesnika i zajedničko donošenje odluke o medicinskom tretmanu.

To je kamen temeljac daljnjeg liječenja, upozorila je doc. dr. Ramljak te istaknula kako je partnerski odnos iznimno važno nastaviti i tijekom liječenja, kako bi se terapija mogla mijenjati i prilagođavati potrebama pacijenta.

 

Doc. dr. Vesna Ramljak, predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska: Informirani pristanak je kamen temeljac daljnjeg liječenja.

Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu: Pacijenti kroz informirani pristanak moraju biti upoznati s koristima i rizicima promjene biološke terapije i ne smije doći do zamjene iz nemedicinskih (administrativnih) razloga.

Uvođenje informiranog pristanka  podržao je izv. prof. dr. Robert Likić iz Klinike za unutarnje bolesti, Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb. Prema njegovim riječima vezano uz biološki slične lijekove postoje još neodgovorena pitanja, budući da su, kako im i samo ime govori, u visokoj mjeri slični originalnim lijekovima, ali zbog kompleksnosti njihovih molekula i načina proizvodnje nije ih moguće u potpunosti replicirati, za razliku od generičkih lijekova. Iz tog je razloga  potrebno pratiti ishode njihove primjene, a kako bi se dugoročno utvrdila njihova djelotvornost i sigurnost za pacijente.

Dr. Likić je naglasio i važnost komunikacije liječnika i pacijenta tijekom liječenja,  kako bi se eventualne nuspojave svele na najmanju moguću mjeru i kako bi se kvaliteta života pacijenta održala optimalnom, posebno u situacijama kada pacijenti uzimaju kombiniranu terapiju odnosno istodobno više lijekova.

Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu, pojasnio je pozadinu donošenja prijedloga Informiranog pristanka i potrebu zagovaranja njegovog uvođenja.

 Pacijenti trebaju dobiti sve relevantne informacije i sudjelovati u donošenju odluka o svom liječenju, a liječnicima se mora omogućiti autonomna odluka o odabiru lijeka s Lista lijekova HZZO-a temeljem kliničke procjene pacijenta, bolesti i lijeka, rekao je Belina.

Naglasio je i važnost aktivne uloge u praćenju sigurnosti lijekova, kroz prijavljivanje nuspojava, što nedovoljno rade i pacijenti, i liječnici, osobito kad se radi o nuspojavama koje su poznate i opisane.

Prijave nuspojava su važne kako bi se u postkliničkoj fazi, odnosno u trenutku kad je lijek odobren i kreće u širu primjenu, moglo relevantno procijeniti omjer njegove učinkovitosti i rizika.

– Pacijenti kroz informirani pristanak moraju biti upoznati i s koristima kao  i s rizicima promjene biološke terapije,  a do zamjene ne smije doći iz nemedicinskih (administrativnih) razloga, rekao je Belina te istaknuo kako se i prema jasnom stavu HALMED-a izvorni biološki lijekovi i njima sukladni biološki slični lijekovi ne mogu međusobno automatski zamjenjivati.

Predstavnici udruga pacijenata koji se liječe biološkom terapijom na konfereniciji su iznijeli  svoja iskustva s primjenom bioloških lijekova, ali i bojazni vezane uz promjene lijekova.

Naglasili su kako se pacijenti moraju uključiti u donošenje odluka o vlastitom zdravlju i životu, ali također su istaknuli da liječnik koji vodi liječenje pacijenta oboljelog od kompleksne kronične bolesti uvijek mora moći autonomno odlučiti koji će biološki lijek primijeniti u liječenju svakog pojedinca.

Odabir lijeka treba se temeljiti na procjeni pacijenta, bolesti i lijeka i u dogovoru s pacijentom potpisom informiranog pristanka.

Svaki liječnik mora imati neograničene mogućnosti odabira lijeka na temelju procjene omjera koristi i rizika za pacijenta.

Prijavite nuspojave

Sve pacijente koji osjećaju nuspojave lijekova koje koriste, dr. Robert Likić upozorava kako bi o istima trebali upozoriti svoga liječnika, a mogu se naručiti i na pregled kliničkom farmakologu u ambulanti Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb.

Europska komisija izdala brošuru o biosličnim lijekovima

Europska komisija izdala je nedavno brošuru s osnovnim informacijama za pacijente o biosličnim lijekovima na hrvatskom jeziku. Sve u brošuri navedene informacije o suglasnosti o biosličnim lijekovima izradili su pacijenti za pacijente zajedno s predstavnicima Europske agencije za lijekove, Europske komisije te njihovih dionika [Europski forum pacijenata (EPF), Europska federacija udruženja za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (EFCCA), Stalni odbor europskih liječnika, Europska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA), Europsko udruženje za bioindustrije (EuropaBio) te udruženje „Medicines for Europe”]. Dokument u cijelosti donosimo u privitku.

HR Patient QA on Biosimilars Nov 2017 FINAL for publication_rev

Pročitajte i ostale članke

Maligna bolest najmlađih – Marinino je dijete zauvijek zaspalo

Najteže je kada od maligne bolesti oboli dijete, a smrt djeteta najveća je bol koju roditelj može osjetiti.

Više

Limfedem dojke nakon liječenja karcinoma dojke

Jeste li znali da postoji i limfedem dojke? Sve o tome zna Zrinka Rendić-Miočević, dr. med., specijalistica radioterapije i onkologije.

Više

Kako je Ana pronašla novu sebe

Puno je strepnje u borbi protiv neizvjesne bolesti. No, puno je i pozitivnih priča. Jednu takvu priču ispričala nam je naša Maja Vukoja.

Više

Sve je više žena mlađih od 40 godina kojima je rak dojke dijagnosticiran u trudnoći

Na vaša pitanja odgovara ugledna onkologinja, prim. dr. sc. Paula Podolski, s Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb.

Više

Rano liječenje raka dojke

Kada se rak dojke liječi rano, moguće ga je izliječiti.

Više

Hvala svim donatorima – prikupili smo novih 68.429,55 kuna za prijevoz žena na kemoterapiju!

Posebno nas je dirnula podrška učenika 1. c razreda Elektrotehničke škole Split i njihove razrednice Ivane Mihovilović Krce.

Više

Održana završna konferencija o raku “Fight&Win”

U organizaciji Dubravke Šuice, zastupnice u EU parlamentu, u Zagrebu je održana završna konferencija „Fight&Win – Kako se oduprijeti raku?“

Više

Biološka terapija – revolucija u liječenju malignih i upalnih bolesti

Pod nazivom “Vrijednost inovacije u liječenju malignih i upalnih bolesti” 12. prosinca održali smo edukaciju za pacijente.

Više

Budite originalni – stavite pod bor radove pacijenata Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb!

Prodajna izložba radova pacijenata Klinike za psihijatriju postavljena je u predvorju Zelene zgrade na Rebru, a otvorena je od 9 do 14 sati.

Više

Konferencija „Fight&Win“ održana i u Zadru

Nakon Dubrovnika, Splita, Osijeka, Rijeke i Varaždina, konferencija “Fight&Win” u četvrtak, 22. studenoga, održana je u Zadru.

Više

Upitnik o radnom statusu za osobe oboljele od malignih bolesti

Kako bismo dobili što jasniju sliku o tome u kojoj je mjeri maligna bolest utjecala na radno-pravni i socioekonomski status osoba oboljelih od raka, Nismo Same i Koalicija udruga u zdravstvu, u suradnji s prim. dr. Bojanom Knežević, specijalisticom medicine rada u KBC-u Zagreb, pokrenuli su upitnik o radnom statusu za osobe oboljele od malignih bolesti, prvi takve vrste u Hrvatskoj.

Read More

Što kad nakon dijagnoze zloćudnog tumora ostaneš bez posla?

Vrijeme je da prestanemo sami sebe lagati i da pogledamo istini u oči. Hrvatska nije socijalna država koja vodi brigu o najugroženijim skupinama stanovništva u koju svakako spadaju i oboljeli od raka.

Read More

Organizirana borba protiv raka podrazumijeva odgovornost svih, uključujući i građane

Obiteljski je liječnik ključan u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti, ali vrlo mu je značajna uloga i tijekom liječenja s obzirom na to da je ono sve više izvanbolničko.

Read More

Kako ‘survajvorica’ pliva u sistemu

To je operirana strana i neudobno mi je. Potužim se. Tehničar me blijedo pogleda i odgovori kako nema veze. Glavno da je njemu udobno jer on radi posao stavljanja kanila što je važno. Doslovno tim riječima!

Read More

Prim. dr. Paula Podolski o utjecaju kemoterapije na mozak

“Nažalost, od raka dojke obolijevaju sve mlađe žene. Prije 20 godina bili smo iznenađeni kad smo imali ženu između 30 i 40 godina oboljelu od raka dojke. Danas to nije izuzetak. Moja je najmlađa pacijentica imala 23 godine, no ima i mlađih.”

Read More

Pronađite nas na društvenim mrežama